بارون یخ

بارون یخ می دونین چی؟

امروز هواشناسی گفت بارون می یاد. یادش رفت بگه طوفان می یاد. بارون یخی می یاد که سر می خورین می زنیین به شش تا ماشین دیگه و ترافیک درست می کنید که ساعتها خلق الله پشتش می مونن و الاف می شن. از ساعت 3 تا الان که ساعت 11 شبه ماشینها تکون نمی خورن تو خیابونها و اتوبانها. وقتی هم که خورن بهم می زنن. خانم مهندس راه نیم ساعته رو امروز 6 ساعته اومد خونه. دوستش الان با دوتا بچه تو اتوبان از همون ساعت 3 مونده و حتی به اندازه 100 متر هم جلو نرفته. همه جا رو بستن. به 911 زنگ زدم. می گه "هروقت داشتی می مردی زنگ بزن. حالا که اتفاقی نیفتاده زنگ زدی!" به پلیس زنگ می زنم می گه " می خوای براش چیکار کنیم. همه جا همینجوره. اینهمه آدم مثل اون!" 

این مملکت فقط حرف می زنه. وقتی که واقعا باید کاری انجام بده می مونه که چی کار کنه. 

/ 0 نظر / 13 بازدید