اصفهان

شهر روح داره.. نمی دونم یه جوری با هات ارتباط برقرار می کنه و حرف می زنه. حسش می کنی..خانم مهندس یه دو هفته می شه که به مملکت برگشته.متاسفانه سفرش خیلی کوتاه بود ولی چند روزی رو در خدمت یکی از دوستان در اصفهان بود. نمی تونم نظرم رو در مورد اصفهان با چند تا کلمه بگم..برام خیلی عمیق بود...

عکسهای زیر بالا، دست راست خانم مهندس توی ایون عالیقاپو در حیرت ستونهای چوبی و سقفه.....کنارش عکس از گنبد مسجد امامه ،که متاسفانه به دلیل اعتکاف نتونستیم بریم تو....شانس دیگه...انهمه راه بیای و مسجد امام رو نبینی!...عکسهای پایین هم، دست راست یکی از خونه های کاشانه و کنارش چهل ستون...یه جوری بود...انگار روح فضا از روح اون ادمهایی بود که یک روزی اونجا بودند...حسشون می کردم...نمی دونم...

6d205mh.jpg    4ztg1sj.jpg

4zcilag.jpg    6fpk6qt.jpg

هر کی گفته اصفهان نصف جهانه راست گفته...واقعا زیبا بود...خیلی ادم رو به فکر می بره...اخر معماری، هنر، خلاقیت و ابتکاره.

/ 4 نظر / 14 بازدید
Mercedeh Afshar

haha...I went to the same places you did...and by the way I never got any e-mails from you!? Anyhow, I would love to meet up with you sometime and see what you're working on. I'll be interning for a year and then go for masters. My Number is 443-955-9975 text me your number so we can stay in touch for future trips

Mer. A

the number is: four four three - nine nine five- nine nine seven five

پيامه

خيلی عکسهای جالبی گرفتی اين تازه گوشه از هنر معماری ايران بود انشاءالله بارز هم ايران بيای و از تمدن۲۵۰۰ ساله لذت ببری به اميد ان روز چو ايران نباش تن من مباد

رضا ابراهيمی

به به بالاخره اومدی ای ول ميگم حالا چه اتفاقی ميافته اين همه حس وحال کمکی به معماری حال ميکنه ؟؟کشته منو اين حس تمدن ۲۵۰۰ ساله که تا کی قيافه اين تمدنو بگيريمو تو توهم حس بگيريم این تمدن