مملکت

کلاس دوم راهنمایی بودم...راهنمایی امیدوار تو میدون اختیاره....یادم نیست تو ممکلت چه خبری شده بود...خانم معلم عصبانی اومد سر کلاس...قد بلندی داشت...صداشم خیلی بلند بود تا ته راهرو می رفت وقتی حرف می زد ....دهنشم بو می داد...گفت "یه چیزی بهتون می گم گوش کنید.." یکم مکث کرد و ادامه داد "وقتی از این مدرسه رفتین و بزرگ شدین..هر جا خواستین برین  و هر جور دلتون خواست زندگی کنید...هر کار خواستید بکنید....ولی دور سیاست رو خط بکشید...سیاست پدر و مادر و منطق نداره...فقط جونتون رو به باد می دین.." فکر کنم یه یه ربع... نیم ساعتی رو صندلیش نشست و بعد کتاب ادبیات رو باز کرد و شروع کرد به درس دادن....

نمی دونم چرا ولی تا امروز حرفش تو سرمه....

هی می گن مگه تو ایرونی نیستی...چرا خواسته و نخواسته اونجا به دنیا امدم و بزرگ شدم ولی هیچوقت خدا وکلیلی حس نکردم کسی می خواست که من اونجا باشم...زندگی کنم و اصلا سهمی داشته باشم....تو جنگ به دنیا اومدم و مدرسه رفتیم...بعد هم هی تو سرمون زدن...بابا همه که نمی شد شاگرد اول بشن...اونم از دبیرستان و دانشگاه...و تا وقتی از مملکت اومدیم بیرون...هر کی زورش می رسید یا یه چی به ما گفت...یا یه سنگی جلو پامون می انداخت...

نمی دونم انتخابات کی بود...تا قبل از اینکه ما ١۶ سالمون بشه همه بچه فسقلیهای ١۶ ساله رای می دادن ما ١۶ سالمون شد...گفتن نه ١٨ سال به بالاست...وقتی هم که ١٨ سالمون شد اومدیم این مملکت...اینجا هم باید از کار و زندگی بزنی ٢ ساعت رانندگی کنی...رای بدی...رایی که به درد در کوزه هم نمی خوره....پس چه رای دادنیه؟

نه..خانم مهندس نه در مملکت ایران رای داده و رای می ده....

چیزی که درد آوره اینکه که صبح با صدای تلوزیون از خواب بیدار شدی و ببینی دارن مملکت رو نشون می دن....بعد هم سر کار ...روزنامه واشنگتون پست عکس صفحه اولش عکس موسوی با یه خانم چادری وسط جمعیت....یکی نیست بگی حالا موسوی قراره چه گلی به سر این مملکت بزنه...همش شعار و حرف........موسوی یا احمدی نزاد....اول و آخرش همه از یکی خط می گرن و به فکر پر کردن جیبهای خودشونن...

فکر می کنم معلم ادبیات راست گفت... نمی خوام تحلیل سیاسی بکنم فقط همین رو می دوم که تو خیابون ریختن....فحش دادن...درگیر شدن و آدم کشی هیچ مشکلی رو حل نمی کنه...تنها باعث می شه کشورهایی که تا امروز از ایرون حساب ببرن راحتر وارد ایرون بشن و از آب گلالود ماهی بگیرن...همنطور که صدام به پشتیبانی امریکا بعد از انقلاب جنگ راه انداخت !

/ 1 نظر / 13 بازدید
Narciss

100% AGREE:)