رای ......

ديدين تو ايرون چطور هی می گن ، مرگ بر آمريکا،‌ ....تو اين مملکت دو تا خيابان بالاتر از دانشگاه ما، توی واشنگتن ، جمهوری اسلامی سفارت داره....همه هم از دم حاج آقا تشريف دارن...همونايی که به ما تو ايرون ياد می دادن تو دبستان روز ۲۲ بهمن داد بزيم ،‌مرگ بر آمريکا.....همونا که نمی زارن پای يه آمريکايی به ايرون برسه.....موقع جشنها برنامه هايی توی هتلهای اينجا می زارن و پول بی پدر مادری خرج می شه که بيا و بين... می مونی آخه اگه اينها انقدر پول بی زبون دارن چرا به مردم تو مملکت کمک نمی کنن...ايرونی های اينجا که همه ادعای خرپوليشون می شه.....به طور مشکوکی هم ايرونی ها رو پيدا می کنند....آدرس، تلفن و همه چی که مرتب در خونت کارت بفرستن...يادت بندازن که جشنه...عزاست...انتخاباته.....و خلاصه يه وقت از مملکت يادت نره.....

چند وقت پيش هم کارت فرستاده بودن که بياين برای مملکت رای بدين.....نمی دونم انتخابات تمام شد يا نه! .....امری که هيچوقت با قد نداد....وقتی تو مملکت بوديم زير ۱۸ سال اجازه نداشت حرف بزنه....رای چی چی...بعد هم که اومديم اينجا....تو اين مملکت شهروند نيستيم که به کسی رای بديم.....

ما از بچگی تو ايرون انقدر دور و برمون حرف سياست بود و آخر هم چيز جالبی ازش نديديم زياد ميونه خوبی باهاش نداريم....ولی نمی دونم اين پدر عزيز بی خيال نمی شه....می گم بابا رای چی...اين همه که اومدن چه گلی به سر اين مردم زدن....بعد هم تا آقا هست که .......آخ من قرار نبود نظر بدم....

/ 0 نظر / 12 بازدید