ترم تمام شد و پايان نامه موند

دلم می خواست بنویسم که خانم مهندس فارق التحصیل شد ولی نه نشد یعنی نخواست.

 بله امروز خانم مهندس توی برف رفت دانشگاه و آخرین جلسه با استادها رو داشت. تمام شد. باید بازم روی این پایان نامه کار کنم. ناراحت نیستم بلکه خوشحالم. پرژه رو دوست دارم و دلم می خواد بیشتر روش کار کنم. ولی فعلا می خوام مدتی استراحت کنم. این ترم واقعا هر روزش استرس داشت. شاید برم کالیفرنیا. دلم می خواد دور شم از همه چیز و از بیرون نگاه کنم.

راستی دنبال یه عکس بودم از مرز ایران و عراق مهران. جایی که از مرز برای کربلا رد می شی. اگه کسی داره یه ندا بده. مرسی. برای پایان نامه می خوام. نمی دونم نوشته بودم یا نه. پایان نامه طرح memorial هست برای جنگ ایران و عراق. یه وقت سر فرصت شاید وقتی تمام تمام شد راجب پایان نامه بنویسم.

/ 2 نظر / 14 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

معمارانه

سلام ما به شما پيوند زديم . خوشحال می شويم شما هم به ما پيوند بزنيد . منتظريم .