روزها

روزها خیلی دارن زود می گذرن...نمی دونم چرا وقتی ما مدرسه می رفتیم انقدر دیر می گذشتن ؟

خانم مهندس خوبه...کار خوبه...تو این مملکت با این وضع اقتصادی خراب هر کاری خوبه...باز هم کلاس برداشتم... برام سخته از دانشگاه دور باشم...

هوا هر روز داره بهتر می شه...انگار بهار می خواد ولی خجالت می کشه یا زمستون دعواش می کنه می گه هنوز نوبتش نشده..نمی دونم...

دنیای معماری هم سلام می رسونه....گاهی می یاد و سر می زنه...

/ 0 نظر / 12 بازدید