ترم تابستون شروع می شود

نوشته پيش رو بايد زودتر پاک می کردم..يه قضاوت سريع بود...نمی دونم....استادمون برعکس..خيلی می دونه...باحال و خوشگله....قضيه سر خنگی من بود که نمی فهميدم چی می خواد...با چند دفعه حرف زدن درست شد...حالا همه چی اتفاقا برام جالبه...خوشم اومده....طوری که از الان غصم گرفته که چرا انقدر زود تمام می شه....

جدی اين استوديو داشت با وجود اين همه پسر خسته کننده می شد....ترم تابستونه....تعداد دخترها از اونچه که بود هم انگشت شمارتر شده بود ولی از اين دوشنبه باز همه چی عوض شد...دانشگاه ما هر تابستون برای بچه های دبيرستانی کلاس می زاره...پرژه های ساده می ده که فقط با معماری آشنا بشن....۵۰ تا بچه از ايالتهای مختلف مملکت...با وجود اونها دوباره يه سر و صدايی بلند شد..باز استوديو شد سالن مد و قيافه و تیپ.....آخه ما اوصولا زياد واسه اين استوديو خوشگل نمی کنيم بجز انگشت شماری و گاهی که جری داريم...بچه های سال اولی يا دومی هميشه تو اين خطها اند و تابستون بدون وجودشون استوديو داشت آروم جلو می رفت...

راستی ديشب با همين دو عدد چشم ديدم موش رفت زير ميزم....اشتباه نکنيد..دوباره بگم...اينجا واشنگتن دی سی هست....دانشگاه خصوصی سالی خداد تومن.....گفتم که اين دانشگاه فقط خوب بلده پول بگيره.....

/ 0 نظر / 12 بازدید