زنده ایم

تو این مملکت خبری نیست. خانم مهندس زندس.

 راستی استکار چند شب پیش بود. هنر پیشه اول فیلم La Vie en Rose جایزه اول رو گرفت . خیلی فیلم قشنگیه. بقیه زیاد جالب نبودن. یه فیلم هم از پارسال  Half Nelson اونم خیلی هنریه.

فکر کردم فقط منم که دیگه نمی نویسم. ولی یه سری که تو بلاگهای خلق الله کردم دیدم اونها هم نمی نویسند. پس بر ما عیبی نیست.

دارم به کارهایی می رسم که تو مدت دانشگاه نرسیدم. رفتم سراغ رنگها و چیزهای دیگه.... 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید