نظر احتياج است

کلاس استادهای دانشگاه اينکه وقتی بهشون می گی می خوای باهاشون حرف بزنی زود می گن بهم ايميل بزن برنامه ام رو چک کنم ببينم کی وقت دارم ولی اين دقيقا به اين معناست که...حوصله ندارم....نمی خوام .....فعلا نه.....چون عملا شما ايميلی از استاد دريافت نمی کنی.....فلسفه کار هم اينه.....که يا يادت می ره می خواستی باهاشون حرف بزنی يا اگه خيلی واجب باشه تو استوديو گيرشون می ياری و دوباره بايد بگی.......اين نتايج دقيقا چند روز اخير بينجاميد.....وقتی برای اولين بار خواستيم رو نمره استوديو اعتراض بزاريم....به مسئول کلاسهای تابستونی گفتم .... مثل هميشه گفت که ايميل بزن...خوب ما هم زديم.. ۲هفته گذشت و خبری نشد......ما هم گفتيم بی خيال.....يادش رفته.....بازم مثل هميشه کاری انجام نخواهد شد.......تو اين چند هفته هم چند بار به استاد ترم تابستونم گفته بودم که برای کاری کمک می خوام....اونم مثل بقيه...ايميل بده و....تا اينکه بالاخره ديروز رفتم پيشش ببينم چرا جواب نمی ده......يکم مثل هميشه حرف زديم و بعد گفت....< من فکر نمی کنم بتونم کمکت کنم وقتی از من شکايت می کنی و اعتراض می زاری>......ضايع......استاد خيلی خوبيه.....از دانشگاه کلومبيا اومده و امسال تازه سال اولشه تو دانشگاه ما و اعتراض براش سخت تموم می شه چرا که به عنوان استاد تمام وقت دانشگاه هنوز استخدام نشده......نامرد اون استاد ديگه که ما رو روزی صد بار تو دانشگاه می بينه يکبار نگفت با استادت حرف زدم......اينبار خانم مهندس جدی خرابکاری کرد و نمی دونه چطور درستش کنه.....در عرض دو هفته.....کسی نظری نداره  !!!!!

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
ديد هفتم

سلام متاسفانه در هيچ كدام از منابع مورد نظر تصويري از اين كاخ پيدا نكرديم. همچنان پيگير هستيم تا اگر در منبع ديگري پيدا كرديم از آن استفاده كنيم.