سکوت

و ديگر حرفی برای گفتن باقی نماند............و يا شايد حرفهای زيادی برای گفتن بود ولی سکوت جايگزين همه آنها شد.........

یه مدت به خانم مهندس وقت بدين تا دوباره بنويسه....

/ 2 نظر / 8 بازدید
,

سلام .منتظريم.

...

سلام خانم مهندس از خوندن مطالبت لذت بردم.. منم آخه دانشجوی معماری شهيد بهشتي ام.. انگار آسمون همه جا برا معمارا يه رنگه.. منم مينويسم.. گرچه ارتباطی به معماری نداره.. شاد و ژيروز باشی.