باور

Nothing is like a THANK YOU from Marines Intelligence department

It felt so good today to see how happy they were with final design ....I guess that's when you know that you did your job and you truly believe that you are officially an ARCHITECT

 

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
امین شهامی پور

با سلام امین شهامی پور میزبان ضیافت 16 ام در نظر دارد با افزودن بخش عکاسی و عکس های مجازی فضا را به گونه ای متنوع تر بکند از تمامی شما دو ستان عزیز خواهشمندیم ضیافت 16 با عنوان رویکردی به طبیعت را همراهی کنید. با تشکر

http://www.ashahami.com/weblog.aspx