دلم می خواد چشمهامو رو هم بزارم...برای یه لحظه به همه اون کارهایی که می خوام بشه و  همه اون امیدها فکر کنم و زود چشمامو باز کنم و ببینم آخر تابستونه...ببینم چقدرشون واقعا شدن...

چرا دل من همش باید شور کارهای نشده رو بزنه؟

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
هنر معماري

معماری به عنوان خلقتی هنری برای برآوردن یك نیاز نیست بلكه آفریدن یك نیاز است معماری شناسایی همگن فضاهایی است متناسب با عملكردهای خاص انسانی معماری سازندگی ذهنی فضاها است موفق باشین [گل][لبخند]

نگار

سلام قالب جالبي دارين [گل]

خانوم مهندس عزیز ما تلاش می کنیم به نتیجه مطلوب می رسیم واگر قرارباشه با تمام مشکلاتی که برای رسیدن به هدف داریم کنار بره وراحت به هدفمون برسیم .شیرینی اون کاری رو که باتلاش بهش رسیدیمو نداره..قبول دارین شما انسان موفقی هستیدپیروز باشید.بهم سربزنیدخوشحال می شم