فرق نداریم

امروز وقتی سوار مترو بودم متوجه شدم که ما آدمها هیچ فرقی با هم نداریم...همه مثل هم هستیم...فقط بعضی ها سعی می کنن طوری لباس بپوشن و رفتار کنن که بقیه فکر کنند اونها با بقیه فرق دارند!

یه چی دیگه هم فهمیدم و اونم اینکه ما آدمها هرگز به چیزهایی که داریم قانع نیستیم...این وقت سال که همیشه اینجا قندیل می بندی.. آفتاب تو آسمونه غرمی زنیم که چرا باد می یاد !

 

 

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
ساجده

این غر زدن رو کاملا قبول دارم سبز باشی[گل]