درباره

  • من خانم مهندس، فوق لیسانس معماری از دانشگاه کتولیک در واشنگتون دی سی
لوگو

  • در گذر زمان

POPE JOHN PAUL II
دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤

جمعه صبح..... وارد محوطه دانشگاه می شم....از جلوی کليسا که رد می شم...ماشينهای شبکه های خبری صف کشيدن....پليس....جلوی يکيشون نگه می دارم و می پرسم چه خبره....می گه پاپ مريضه...می پرسم...چه ربطی به اينجا داره!....می گه همه منتظرن...می پرسم منتظر چی؟ که بميره!....يه نگاه چپ چپ می کنه و می گه ...مردم اومدن دعا کنند....می گم...دعا کنند که چی نميره؟....ديگه جوابم رو نمی ده و تنها سری تکان می ده...می رم استوديو...

جمعه عصر.....تو استوديو خبر می پيچه که بله پاپ به رحمت خدا پيوست....استاد ايتاليايی کنارم نشسته...ازش می پرسم کتوليک يا نه...جواب مثبت ميده و می گم....خوشبختانه من نيستم....بچه ها می خندن....فکر می کنم نمی فهمه چی می گم چون گنگ بچه ها که می خندن رو نگاه می کنه.....

جمعه عصر، چند ساعت بعد.....تو استوديو.....پسره می ياد تو و می گه که خبر اشتباه ترجمه شده و پاپ هنوز زنده است....منو نگاه می کنه و می گه ...خيلی ناراحت شدی نه!....

شنبه صبح...وارد محوطه دانشگاه می شم....پارچه سياهی جلوی کليسا آويزون کردن و اين ناقوس که زده می شه....دنگ....دنگ....دنگ....حس می کنی می خوای بميری.....جو غم انگيزيه....شبکه خبری دو برابر تو دانشگاه ريختن.....ملت که دسته دسته می ره تو کليسا.......می رم استوديو به زندگی برسم......سر ميزمم....که پسره داد می زنه...نگاش می کنم...می گه پاپ مرد....جوابی نمی دم....بعد که می بينم خيلی نگاهم می کنه می گم...خوب همه می ميرن.....بعد شروع می کنه .....

شنبه ظهر....تو تريا با دختره دارم نهار می خورم...ازش می پرسم حالا که پاپتون مرده چی می شه!.....دو هفته بعد يکی رو بجاش انتخاب می کنند....کی رو انتخاب می کنند؟...محدوديت سنی داره!......نه اين پاپ که مرد ۲۶ سال سر کار بود....اينبار می خوان يکی پيرتر رو بجاش بزارن....که زود بميره....چپ چپ نگاه می کنه و می گه....نه که با تجربه تر و خبره تر باشه......

شنبه عصر....تو استوديو.....همه دارن می رن مهمونی که دانشگاه برای بچه های معماری گرفته.....به پسره می گم...اگه انقدر پاپ براتون مهمه.....چرا مهمونی کنسل نشده!.....يکم فکر می کنه و به اونهای ديگه می گه..بچه ها ما نبايد بريم....يکشون می گه....نه می ريم ولی نمی رقصيم......بعد جرجی می گه ولی مشروب که می خوريم.......خلاصه که همشون می رن و درست شبی که پاپ مرده توی سالنی توی همين دانشگاه و درحالی که ناقوس تمام شب تا صبح مرگ وار می زد مست کردند.......حتی يکروز هم به احترام پاپ تعطيل نکردند!....بالاخره يا کتوليک هستين يا نه!

٧:۱٥ ‎ب.ظ   |پيام هاي ديگران ()

2003-2005 meyb.persianblog.ir | Powered by PersianBlog |