درباره

  • من خانم مهندس، فوق لیسانس معماری از دانشگاه کتولیک در واشنگتون دی سی
لوگو

  • در گذر زمان

 
چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳

نمی شه....بايد بگم.....بگم که من از اين اينکه هر صبح کله صحر از خواب بيدار شم بعد هم تو ترافيک DC گير کنم خوشم نمی ياد.....از اينکه شب تا دير وقت تو اين استيدبو باشم و بعد با ترس از DC بيام بيرون.....از ديدن سياهای اين اطراف که با چه بدبختی زندگی می کنند خسته شدم....دوست ندارم باورکنم که بچه ها واقعا وسايلاتو می دزدن و بايد به همه چی، حتی صندليت، قفل و زنجير ببندی...... جالب اينجاست که خوششون هم نمی ياد کلمه <دزديدن > رو استفاده کنی....می گن کسی چيزی رو نمی دزديه ....قرض می گيره ....فقط يادش می ره بهت برگردونه.... نمی دونم دزديده شدن کرديت کارت اون دختره رو چطوری توجيح می کنن....لابد اونم قرض گرفته شده بوده......از استادهای ايرادگير اينجا خوشم نمی ياد....از کلاس فلسفه که بايد اول دعا بخونيم و همه توش خوابن بدم می ياد......آه که من اينجا چه کار می کنم......ديگه خودم خندم می گيره وقتی هر صبح به خودم می گم .....به همه چی عادت می کنی اولش سخته.......

٦:۱٠ ‎ب.ظ   |پيام هاي ديگران ()

2003-2005 meyb.persianblog.ir | Powered by PersianBlog |