درباره

  • من خانم مهندس، فوق لیسانس معماری از دانشگاه کتولیک در واشنگتون دی سی
لوگو

  • در گذر زمان

 
دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳

چرا درست شبی که داری ماکت می سازی طوفان می شه و برق به خاطر افتادن درخت رو سيمها می ره؟  چرا اين اطاق انقدر بهم ريخته است ؟ چرا اين تخت اينقدر چيزی روشه و من هر شب رو کانا په نشيمن می خوابم؟ چرا اسکل ۱۶/۱ انقدر  واسه اين ماکت بزرگه؟ چرا نقشه ها و اسکچهای اين کلاس تمام بشو نيست؟ چرا آخر ترمی همه از من پرژه می خوان؟ چرا ديگه اين استاد ايرونی دق می ده و آخر ترمی تازه يادش افتاده کار رو دست ما بزاره؟ چرا نقشه هام درست پلات نمی شن؟ چرا استاد construction امتحان نمی گيره و ما رو خلاص نمی کنه؟ چرا ديگه اين بينی ام هی آب می ياد و چشمام انقدر می خوارن؟

آخ که اين ترم داره جون ما رو می گيره.....چرا...آخه چرا تمام نمی شی....بابا خسته شدم.....به خدا ديگه نمی کشم....

۱۱:۳٩ ‎ب.ظ   |پيام هاي ديگران ()

2003-2005 meyb.persianblog.ir | Powered by PersianBlog |