درباره

  • من خانم مهندس، فوق لیسانس معماری از دانشگاه کتولیک در واشنگتون دی سی
لوگو

  • در گذر زمان

 
پنجشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٢

مگه قرار نبود اين کلاس آسون باشه؟ پس ميان ترم ديگه چی؟

از ترم قبل وقتی داشتيم برای کلاس  construction ثبت نام می کرديم و چشممون به اسم استاد site planning افتاد، تصميم گرفتيم کلاس رو جای ديگه برداريم. بعد مدير گروهمون قسم خورد که اون درس نمی ده. با کلی شک و ترديد ثبت نام کرديم ولی قرار گذاشتيم که اگه اون وارد کلاس شد، کلاس رو درجا بندازيم. بله. آقا تشريف نيوردن و استاد ديگه ای اومد. کلاس به نظر همه آسون می يومد. بحث تقريبا همون چيزهايی بود که تو construction 1 خونده بوديم. کلاس کتاب نداشت و ما هم خوشحال که مجبور نيستيم چيزی بخونيم.

هفته پيش رفتيم سر کلاس. آقا تشريف آوردن، يه نگاهی به کلاس انداخت و گفت امروز کلاس رو زودتر تمام می کنيم. ساعت يک ربع به هشت بود. دختری که کنارم نشسته بود گفت <يعنی ۸ > حواسش نبود و تاييد کرد. ما همگی شروع به جمع کردن کرديم. يکدفعه انگار فهميد چی گفته زود گفت که ساعت ۹ می ريم و در ادامه گفت که هفته ديگه ميان ترم داريم. با گفتن اين کلمه، خواب از سر همه پريد. توی تمام مدت ترم حرفی از امتحان نبود. آقا شروع کرد راجب مشکلات ساختمان و متريالهای جديد در construction حرف زدن. يکدفعه ديدم ساعت داره ۹ می شه. به دختری که کنارم نشسته بود گفتم <امتحان از چی می خواد بگيره؟ > شانه ای بالا انداخت.. آخه مساله اينجاست که کلاس عزيز کتاب نداره..اگه بخواد امتحانی هم بگيره از نت هايی که تو کلاس برداشتيم. خانم مهندس هم که زياد نت نداره!....برگشتم...پشتم چند تا پسر نشسته بودن..خوب می دونستم اگه بهشون بگم، کلاس رو بر هم می ريزن..يواش گفتم <ازش راجب امتحان بپرسيد. از چی می خواد امتحان بگيره؟> پسره يه نگاهی کرد و بعد دستش رو بلند کرد وگفت < می شه راجب ميان ترم بيشتر بگين؟> بعد بقيه پشتش....بيچاره استاد جا خورد...انگار نا انگار که کسی داشت به حرفاش گوش می کرد...گفت <بعد از بحث راجب اونم حرف می زنيم>..زود بحث و جمع کرد و گفت چند تا از نمونه سوالها رو می خونه...اين سوالها رو می خوند و ما همينطور همديگر رو نگاه می کرديم..اصلا نمی دونستم راجب چی حرف می زنه....

حالا چند تا نمونه سوال برامون ايميل کرده ولی حتی وقتی با بچه ها نشتيم نتونستيم جوابشون رو از نتهامون بکشيم بيرون ‌!!!!

نظری؟ پيشنهادی داريد از خانم مهندس دريغ نکنيد. طفلک امشب امتحان داره...

٦:٤٦ ‎ب.ظ   |پيام هاي ديگران ()

2003-2005 meyb.persianblog.ir | Powered by PersianBlog |