درباره

  • من خانم مهندس، فوق لیسانس معماری از دانشگاه کتولیک در واشنگتون دی سی
لوگو

  • در گذر زمان

 
چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢

گاهی کلمات می يان و می رن ولی هر کار می کنی کنار هم قرار نمی گيرند......تصميم می گيری اصلا آنها رو ننويسی......به خودت جرات می دی و می خوای آنها رو به زبون بياری ولی نمی شه.......تو چشماش نگاه می کنی و سرت رو می اندازی پايين، نفسی بيرون می دی......کلمات به هم می ريزند...کلماتی که کلی برای کنار هم قرار دادنشون زحمت کشيدی......فکر می کنی ديگه نمی تونی بگي......تا دوباره آنها رو کنار هم قرار بدی طول می کشه ولی اينبار اين کلماتند که که به پشت چشمات هجوم می يارن.....چند بار پلک می زنی ولی به محض اينکه يه نگاه ديگه به اون می کنی کلمات بيرون می آيند و در يک نگاه ساده همه چيز رو می فهمه......ديگه نمی خواد چيزی رو پنهان کنی...

۸:٠۳ ‎ب.ظ   |پيام هاي ديگران ()

2003-2005 meyb.persianblog.ir | Powered by PersianBlog |