درباره

  • من خانم مهندس، فوق لیسانس معماری از دانشگاه کتولیک در واشنگتون دی سی
لوگو

  • در گذر زمان

عناوین مطالب وبلاگ در گذر زمان و معماری

نوروز زور می زنه که باشه :: سه‌شنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٩
Nothingness :: جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۸
ضرر :: جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۸
فضا :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۸
باور :: جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۸
سال نو شد! :: چهارشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۸
دنیای معماری :: شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۸
فرق نداریم :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۸
پرواز :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۸
رفت :: چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۸
ساختمانهای متروک... شهر ارواح :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۸
کار :: جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۸
هنر و هنرمند :: یکشنبه ٧ تیر ،۱۳۸۸
مملکت :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۸
می نویسم :: شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۸
شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸
حرف مامان :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
مامان جون :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۸
سال نو ایرونی :: شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸۸
Details Details Details :: پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٧
روزها :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٧
2009 :: شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٧
نارسیس :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٧
جدی باشیم :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٧
جای محکم :: شنبه ٢ آذر ،۱۳۸٧
رای دادم برای اولین بار :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧
کجا بودم و کجا هستم... :: جمعه ۱٠ آبان ،۱۳۸٧
هستم :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٧
how i feel :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٧
نوع یا طرح :: شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٧
What Now :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٧
Graduation :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧
thesis :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧
3 هفته دیگه :: دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٧
معماری با لباسی نو :: شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٧
عید :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦
عمه رفت... :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٦
رانپزشک :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٦
زنده ایم :: جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦
بارون یخ :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٦
I LOVE MY THESIS :: یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦
مریص :: سه‌شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٦
کلیفرنیا :: شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦
ترم تمام شد و پايان نامه موند :: پنجشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٦
پایان نامه :: چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦
اعتراف :: دوشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٦
Frank Gehry :: چهارشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦
پرژه ايرلند :: دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦
اصفهان :: یکشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٦
ايران :: سه‌شنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٦
Ireland :: شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦
Ireland :: جمعه ۱ تیر ،۱۳۸٦
شرکت :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
جنوب :: سه‌شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦
ترم تمام شد :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
Zaha Haid :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦
ُThe Vietnam Veterans Memorial :: جمعه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٦
عيد نورزی مبارک :: شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٦
Italy, Sicily :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٥
Spring Break :: شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥
Thesis :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
Ten Arqitectos :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٥
SACRED ARCHITECTURE :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
معماری يعنی چی :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
project :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥
عکس :: پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٥
ترم داره تموم می شه :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
کتاب :: پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥
معماری هست :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
ايرون :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
پاييزه... :: شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٥
Architectural Theory :: پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥
The Field Trip Out West :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
ترم جديد :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥
Salvador de Bahia :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
Brasil :: جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥
Dullas Airport :: دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٥
براش دعا کنيد :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
Mexico, Cancun :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٥
دو نکته فراموش شده :: چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
خانم مهندس فارق التحيل شد :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
خانم مهندس :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
ترم داره تموم می شه :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٥
The Catholic University of America :: شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٥
ستون :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٥
Lance Hosey :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤
کتاب :: دوشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٤
چند تا عکس :: دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٤
استوديو :: دوشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٤
سکوت :: یکشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٤
new semester :: یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٤
شرکت... :: شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٤
2006 :: شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٤
!columns are going crazy here :: پنجشنبه ۸ دی ،۱۳۸٤
می نويسم دوباره.......... :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤
i am in love :: شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٤
تعمل (يعنی صبر) :: یکشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٤
زندگی سخت می شود :: سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٤
جری :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٤
می نويسم..زود :: جمعه ٢٠ آبان ،۱۳۸٤
کاری انجام نمی شه .... همچنان :: جمعه ۱۳ آبان ،۱۳۸٤
asai :: شنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٤
رفت....... :: جمعه ٢٢ مهر ،۱۳۸٤
پرژه ترم پيش... :: پنجشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٤
شوهر نمی کنم :: دوشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٤
philadelphia :: دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤
استوديو... :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤
نظر احتياج است :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٤
بلاگ :: چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
Office :: جمعه ٤ شهریور ،۱۳۸٤
... :: شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤
خانم مهندس،‌ مهندس نشده هنوز.... :: جمعه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٤
يکم از خودم :: شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤
توجه :: جمعه ٧ امرداد ،۱۳۸٤
استوديو .... توپ :: شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٤
this is what you shouldn't do :: شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤
FOURTH OF JULY :: چهارشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٤
بی عنوان :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳۸٤
ah :: یکشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٤
ترم تابستون شروع می شود :: چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٤
رای ...... :: شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٤
استوديو خالی :: جمعه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٤
AIA Convention...VEGAS :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٤
IC :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
ضايع کاری :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
تحويل :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
باز داره تموم می شه :: جمعه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٤
POPE JOHN PAUL II :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
چهار شنبه سوری بعد از چهار سال :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
عيد :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳
خواب :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
اينم عرب جماعت :: دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۳
دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳
جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۳
شزوع يه ترم تازه :: جمعه ٢٥ دی ،۱۳۸۳
غر :: چهارشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۳
2005 HAPPY :: شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۳
Falling water از نزديک :: شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳
افتضاح در استوديو :: پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳
فارسی فارسی :: جمعه ۱۳ آذر ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳
شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳
مشکوک می زنه! :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۳
شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۳
شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
دانشگاه کتوليک سه هفته بعد.... :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۳
شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳
temporary husband :: شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳
Richmond :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳
جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳
و اينچنين تمام شد :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
ترم داره تموم می شه :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
خانم مهندس ضايع..... :: جمعه ٢۸ فروردین ،۱۳۸۳
South America and Labor :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸۳
my baby :: جمعه ٢۱ فروردین ،۱۳۸۳
اينم يکم توضيح :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳
I missed it again :: جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸۳
اينهم عکسها :: جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳
سهم ما...يه سفر ... :: دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳
غيد داره می شه...انگاری. :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
چهارشنبه سوری افتاده جمعه :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٢
اسکله چوبی :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
رفته..... :: چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢
HAPPY VALENTINE :: جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢
:: پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
جمعه ۳ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ۳ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
می ريم که داشته باشيم ترم جديد رو :: جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢
کمک به بم :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
2004 :: پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢
site planning همچنان ادامه دارد....... :: شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢
پايان خوش کلاس site planning :: شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢
يکم از اين زندگی :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
ُNew Museum Unveils Design For Future Home :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
معماری اسلامی... :: جمعه ۱٦ آبان ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
نکته هايی واسه نقد کردن..... :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢
خون معماری.......... :: پنجشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
شروع می کنيم..... :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢2003-2005 meyb.persianblog.ir | Powered by PersianBlog |